ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
   

       V školskom internáte sú ubytovaní žiaci z viacerých škôl. 
 

Stredná zdravotnícka škola Skalica

   I. - IV. ročník - praktické sestry a maséri
     

Iné školy 

  
  
Spojená škola, 
Nám. sv. Martina, Holíč

  SOŠ strojnícka Skalica 

  Gymnázium F.V. Sasinka Skalica