ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
   

       V školskom internáte sú ubytovaní žiaci z viacerých škôl. 
 

Stredná zdravotnícka škola Skalica

   
* I. - IV. ročník - zdravotnícki asistenti a maséri
     

Iné školy 

  
   
* SOŠ Jozefa Čabelku Holíč   

   * SOŠ Nám. sv. Martina Holíč

   * SOŠ strojnícka Skalica 

   * Gymnázium F.V. Sasinka Skalica