Školský poriadok ŠI

Školský poriadok je možné stiahnuť tu