Na tejto  stránke  Vám  prinášame  fotografie  priestorov  školského  internátu, niektorých akcií a  aktivít,   ktoré  sa  uskutočnili  v  školskom  internáte  i výsledky našej práce so žiakmi.


PRIESTORY ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Za posledné roky nastali v internáte zmeny k lepšiemu nielen vo vybavení izieb žiakov, ale aj spoločenskej miestnosti, hygienických zariadení a v umožnení aktívnej relaxácie a oddychu pre žiakov vytvorením relaxačnej miestnosti.
 

                      Izba žiakov a chodba školského internátu
          Pôvodná spoločenská miestnosť školského internátu

   

     Súčasné priestory spoločenskej miestnosti školského internátu

  

              Kuchynka ŠI                              Tvorivé dielne
                Hygienické zariadenia v priestoroch internátu
 
                                        Relaxačná miestnosť

    

             Učebňa              

 

AKCIE A AKTIVITY

Tu sú fotografie niektorých akcií a aktivít, z ktorých sa žiaci môžu dozvedieť veľa užitočných informácií a na ktorých je i zábava.

Beseda s MUDr. Martou Košíkovou, lekárkou neštátnej dermatologickej ambulancie v Skalici a s pani Helenou Pardubskou, niekdajšou námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v NsP Skalica

Beseda s pánom Daubnerom a klientmi resocializačného centra Koš pri Prievidzi

Deň otvorených dverí na internáte

Varíme a pečieme v našej kuchynke

Bavíme sa počas imatrikulácií, Halloweenu a sv. Lucie
 
VÝSLEDKY NAŠEJ PRÁCE SO ŽIAKMI

Počas celého školského roku pracujeme so žiakmi na spríjemňovaní a skrášľovaní prostredia, v ktorom žijeme, pričom si pripomíname tradície a zvyklosti v jednotlivých ročných obdobiach.   
   

Školský internát na jeseň

Školský internát v zime počas Vianoc  

Školský internát pred Veľkou nocou