ZAMESTNANCI

 
Školský internát je súčasťou Strednej zdravotníckej školy Skalica, riaditeľka školy je zároveň i riaditeľkou internátu.
 

Riaditeľka:    Mgr. Ľudmila Bábiková
   
Vedúca vychovávateľka: 
   PhDr. Iveta Repáňová
   
Vychovávateľka: 
   Bc. Elena Marková
     
  
Pomocná vychovávateľka:

       Sylvia Romanová

 

KONTAKT

 

Adresa:    Stredná zdravotnícka škola Skalica
  školský internát                 
  Lichardova 1              
  909 01 Skalica   
   
Telefón:       034/6644401 - spojovateľka        
  034/6644544 - riaditeľka školy 
  034/6644597 - školský internát
   
   
   
E-mail repanova.iveta@zupa-tt.sk

 

    Informácie ohľadom stravovania žiakov a odhlasovanie zo stravovania v prípade neprítomnosti žiaka v školskom internáte zabezpečuje vedúca jedálne SZŠ Skalica 

- tel.: 034/6644401, 0911 699 787

e-mail: jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk