2016-2017

     Povedať si najdôležitejšie zásady bezpečnosti pri streľbe zo vzduchovky, zopár cvičných nástrelov a súťaž môže začať. Takto poobedie 30. mája strávili žiaci II. roč., bývajúci v školskom internáte. A víťaz ? Vlastne víťazka - Alžbetka Pekníková.

 

     Krásne, slnečné a teplé počasie posledných dní nás vylákalo na výlet do Privátneho útulku v Kopčanoch. Žiaci ŠI vyvenčili havkáčov a odovzdali útulku granule a finančnú hotovosť v hodnote 50,00 €.

    

   Jar vítame na internáte pestrou výzdobou i veľkonočnými vajíčkami.

  Ani počas zimných mesiacov niektorí naši žiaci nezaháľajú a venujú sa športovým aktivitám.

 

     V pondelok 19.12.2016 sa v školskom internáte konalo tradičné spoločné vianočné posedenie žiakov a vychovávateliek pri kapustnici a medovníkoch.  Žiaci od svojich vychovávateliek dostali obálky pre rodičov, v ktorých si nájdu pochvalu za aktívnu účasť na podujatiach v školskom internáte, za vzorné plnenie si povinností, či udržiavanie čistoty a poriadku na pridelenej izbe. Po príhovore Tomáša Hološku a vlastnej básni Klárky Vallovej si žiaci pochutnávali  na kapustnici, ktorú každoročne pripravuje p. vychovávateľka Marková a na medovníkoch, ktoré si sami upiekli a zdobili.  

       

    6. decembra sa  štyria žiaci bývajúci v školskom internáte - Betka Pekníková, Janka Kýšková, Tomáš Hološka a Jakub Polakovič -  preobliekli do kostýmov Mikuláša, anjela a čertov a chodili po meste s košíkom sladkostí. Zastávku si urobili aj v Maxe, kde rozdávali medovníky a radosť malým deťom. Za prezentáciu tradícií si zaslúžia pochvalu.

   

   

   Po doznení mámivého ošiaľu leta, prázdnin a sladkého ničnerobenia, nastal čas zodpovednosti – čas školských povinností. Tohtoročné štvrtáčky mali pred sebou milú povinnosť - pripraviť pre našich prváčikov nezabudnuteľné imatrikulácie v RETRO štýle.  Rozhodli sa, že ani dátum a ani úlohy imatrikulácií nebudú tajné, že slávnostný program nacvičia spolu s prvákmi.
      V priebehu septembra tak vznikol tanec  na hudbu z filmu „Rebelové – Oliver Twist“. Okrem toho dostali žiaci – prváci za úlohu vyrobiť pozvánku na imatrikulácie a naučiť sa zaspievať pesničku od Heleny Blehárovej – „ Š-š-š“.
     10. októbra zavládol v našom školskom internáte nepokoj. RETRO šaty, účesy a líčenie, rýchlo si zopakovať vystúpenia a....ide sa na to. Po úžasnom úvodnom programe, ktorý všetci odmenili veľkým potleskom, nastala oficiálna imatrikulácia prvákov, kedy sa každý z nich stal právoplatným majiteľom kľúča od svojej izby v školskom internáte. Program pokračoval súťažami a krátkou diskotékou.

   

     6. októbra sa v školskom internáte uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého sme prezentovali výsledky práce našich žiakov v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti i v záujmovom útvare tvorivé dielne. Pre naše návštevy sme mali pripravené ovocné občerstvenie i pitný režim, otvorené a sprístupné spoločné priestory - relaxačnú a spoločenskú miestnosť, učebňu, tvorivé dielne. Na otázky žiakov a dospelých, ktorí sa u nás boli pozrieť, odpovedali naše sprievodkyne školským internátom -  Natálka a Nika.