2010/2011

 

Máj 2011

   V dňoch 23.5. - 27.5.2011 nasadlo 40 žiakov, 3 vychovávateľky a 2 odborní pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, pracovisko Skalica - Mgr. Igor Černin a Mgr. Martin Indrichovič do autobusu smer Zlatnícka dolina na sociálno-psychologický výcvik, ktorý sa realizoval v rámci projektu " Víťazstvo pre všetkých II. ". Počas projektu ktorý bol financovaný Radou vlády pre prevenciu kriminality a Občianskym združením Zdravotník boli žiaci formou interakčných hier a aktívnym využívaním voľného času vedení k prevencii negatívnych protispoločenských javov. Aktivity v odbornej časti sa uskutočňovali nielen vo vnútorných priestoroch chaty Amor, ale i vonku na čerstvom vzduchu. Takmer všetky boli hodnotené a žiaci odmeňovaní vecnými cenami.
Privítali sme medzi nami i návštevu - prednostu ObÚ Trnava Ing. Jozefa Kloknera a koordinátora pre prevenciu kriminality Mgr. Libora Blaža.
 Projekt mal vynikajúcu odozvu, žiaci nielenže získali mnoho nových užitočných informácií a skúseností, ale vo voľnom čase vyskúšali prekážkovú lanovú dráhu, navštívili skanzen a zámok v moravskom meste Strážnica, ochutnali grilované špeciality a vynikajúco sa zabavili na kultúrnom programe, ktorého súčasťou bola i diskotéka.  

     

     

     

   Dňa 12. mája sme sa rozlúčili s našimi štvrtáčkami,vyhodnotili sme prácu v Žiackom samosprávnom orgáne, rozdali vecné ceny za aktívnu a zodpovednú prácu a grilovali sme rôzne dobroty. Na grilovanie si každý priniesol na čo mal / financie a chuť /, okrem toho bola na stole nakrájaná zeleninka i šalát. Maturantkám zložili žiaci krátke básničky, dievčatá si zaspomínali na rôzne situácie, ktoré prežili v internáte počas štyroch rokov, vyjadrili svoje poďakovanie pani vychovávateľkám za starostlivosť a so všetkými sa rozlúčili.

Apríl 2011

   V apríli sme sa venovali výzdobe školského internátu pred Veľkou nocou a práci v tvorivých dielňach. Šikovné ruky našich žiakov vytvárali netradične zdobené veľkonočné vajíčka - obaľované v maku, semienkach trávy, sezamu, ďateliny...., veľkonočné venčeky, či už tradičné alebo zdobené farebnou cestovinou a ďalšie  jarné potešenia.

     

     

   Vo štvrtok 7.4.2011 ŽSO uskutočnil už dlhšie plánovanú aktivitu " Deň naruby ". Ráno začalo príchodom do jedálne v pyžamách, čo pani kuchárku prekvapilo a pýtala sa či nie je náhodou 1. apríl. V poobedňajších hodinách si dievčatá vymenili pozície s pani vychovávateľkami a ostatní žiaci vrátane vychovávateliek sa zapájali do aktivít, ktoré boli na tento deň pripravené - neverbálna komunikácia, ZOO v ŠI - predvádzanie zvieratiek, chodenie na ľavej nohe.... Deň naruby bol ukončený  súťažami v telocvični školy. Aktivity sa zúčastnili takmer všetci žiaci, výborne sa zabávali a radi by si ju ešte niekedy zopakovali. 

Marec 2011

    24.3.2011 prijala  naše pozvanie pani Mgr. Sedláková, pracovníčka CPPPaP v Holíči, ktorú sme požiadali, aby našim žiakom poradila ako sa majú učiť, aby výsledky boli čo najlepšie a vynaložená námaha čo najefektívnejšie zužitkovaná. Žiaci dostali  veľa užitočných informácií, ktoré im pomôžu pri získaní potrebných vedomostí a  dobrých známok v škole.

     

   17.3. sa v ŠI konal karneval. Žiaci a žiačky predviedli svoju kreativitu a umeleckú zručnosť pri príprave svojich kostýmov i svoje rečnícke schopnosti pri predstavení svojej masky. Vzájomne si pri ich príprave pomáhali a podporovali sa. Počas prestávok cez diskotéku sme žrebovali tombolu a odmenili cenami sedem najlepších masiek. 

     

                        Účastníci karnevalu                             Výherkyňa 1. miesta

     

                 Vyberáme z tomboly                                               Naši DJ-i

   Kreatívnu, veselú aktivitu s názvom Partička pripravil na 9.3. 2011 ŽSO, moderovala Anička s Lenkou a účinkovali Natálka, Tristan, Andrejka, Lenka, Janka a Majka. Prítomní žiaci sa veľmi dobre bavili, aktéri boli plní nápadov, jednotlivé scénky sa vydarili, herecké vlohy a schopnosť improvizácie sa prejavili v plnej miere. Všetci účinkujúci zožali u obecenstva úspech a boli obdarovaní malými darčekmi za aktívnu účasť.

     

    2. marca sme sa vybrali na návštevu školského internátu SSOŠ Via Humana. Žiaci sa zúčastnilivedomostného kvízu, ktorý pre nás pripravila pani vychovávateľka  Juráková. Súťažili štyri dvojčlenné družstvá, ktoré postupne odpovedali na otázky z rôznych oblastí a v medzisúťažnej disciplíne riešili krížovky. Po rušnom zápolení napokon prvé a druhé miesto obsadili žiaci z SSOŠ Via Humana a tretie a štvrté miesto zostalo žiakom SZŠ Skalica.          

     


  Prvý marcový deň patril návšteve hokejového zápasumedzi Skalicou a Popradom. V predĺžení Skalica vyhrala 1:0 čo naše fanúšičky veľmi potešilo.

     

   
Február 2011

    
K blížiacemu sa valentínskemu sviatku pripravovali naši žiaci pre svojich najmilších darčeky v podobe vlastnoručne vyrobených gélových sviečok a valentínsky zdobených hrnčekov.

     

  Kto mal záujem, mohol sa naučiť, ako sa pečie torta. Celý postup nám ukázala Annamária, žiačka III. ročníka. Vzhľadom k tomu, že si priniesla i ozdoby na tortu, ktoré si sama vytvarovala, je jej šikovnosť skutočne obdivuhodná. Z aktivity sme si odniesli nielen užitočné rady, ale aj kúsok torty na ochutnanie.

     


Január 2011

    
Po dlhých vianočných prázdninách vybehávali naši žiaci nadbytočné kilogramy v telocvični pri spoločnomfutbalovom turnaji so žiakmi z SSOŠ Via Humana. 

 

   Zaujímavým spôsobom sa žiaci z výchovnej skupiny pani vychovávateľky Markovej oboznámili s ľudskými právami. K vopred pripraveným otázkam priraďovali skupinky žiakov na papierikoch nastrihané jednotlivé odpovede. Skupinky súťažili medzi sebou o najvyšší počet správnych odpovedí - bodov.

     

December 2010  

   16.12.2010 sa v školskom internáte pri SZŠ Skalica uskutočnilo vianočné posedenie žiakov a vychovávateliek - celointernátna akcia, ktorá začala spievaním kolied  pred domom pani riaditeľky PhDr. Emílie Potúčkovej a učiteľky - Mgr. Eleny Mrvovej. V ŠI pokračovala kultúrnym programom, ktorí si žiaci sami pripravili,  ochutnávaním vianočnej kapustnice, ktorú pre žiakov navarili pani vychovávateľky a posedením pri vlastnoručne vianočne vyzdobených stoloch. Na tejto akcii bola niektorým žiakom rozdaná vianočná pošta - listy s pochvalami za aktívnu účasť na výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom internáte a niektorí boli vyhodnotení za účasť na súťažiach vyhlásených v ŠI - Zlatá vareška, najkrajšie vianočné prestieranie, stolnotenisový turnaj. 
Za aktívnu prácu v Žiackom samosprávnom orgáne bola odmenená jeho predsedníčka - Janka Horniačková. Za spoluprácu a vedenie záujmového útvaru - rovesníckej skupiny bolo vyslovené poďakovanie Mgr. Igorovi Černinovi, ktorý bol na posedenie srdečne pozvaný.

      

      

   Už tradičnou sa stala návšteva našich žiakov preoblečených za Mikuláša, anjela a čerta v Detskom domove SkalicaPráve 6. decembra sa išli potešiť s detičkami a obdarovať ich malými sladkosťami.

     

   Posledný mesiac v roku sme privítali hneď v prvý deňsúťažným vedomostným kvízom " Viem, či neviem ? ", v ktorom súperili štvorčlenné družstvá zo školských internátov SSOŠ Via Humana a Strednej zdravotníckej školy Skalica. Svoje vedomosti žiaci preverili v nasledovných oblastiach: cestovný ruch, prvá pomoc, Skalica - môj druhý domov a hádanky. Zručnosť a šikovnosť prejavili v troch medzisúťažných disciplínach - skladanie hlavolamu na čas, skladanie puzzle a zbieranie predmetov so zaviazanými očami.
Do poroty zasadli pani vychovávateľky, ktoré sledovali spravodlivý a regulérny priebeh súťažných disciplín. Celým večerom sprevádzala a usmerňovala súťažiacich naša skúsená moderátorka Janka. Po poučnom i zábavnom súperení sa víťazom stalo družstvo z Via Humana. Všetci súťažiaci i naša moderátorka boli odmenení malými upomienkovými darčekmi a odniesli si pocit príjemne a užitočne stráveného večera.   

            Porota a moderátorka Janka                              Družstvo žiakov ŠI Via Humana

              Družstvo žiakov ŠI SZŠ Skalica                              Medzisúťažná disciplína

November 2010  

   Súťaž "Zlatá vareška" ukončila trojica dievčat v zloženíPetraKlaudia a Petra. Ich menu pozostávalo z Mini pizze, kuracích krídel na zemiakoch a z dezertu s názvom Jahodový sen. Prípravou tohoto jedla dievčatá zavŕšili dlhodobé súperenie všetkých žiakov o chuťovo vyvážené,vzhľadovo estetické jedlo predložené s vkusom.
Vyhodnotenie celej súťaže a počet získaných bodov za pripravené menu sa žiaci dozvedia na vianočnom posedení, ktoré sa v školskom internáte uskutoční vo štvrtok 16. decembra.

     

   Pri odvete vo volejbalovom turnaji, ktorý sa uskutočnil v telocvični SZŠ Skalica dňa 25.11.2010 sa nám už tak nedarilo ako minulý týždeň. Zrejme sa na nás žiaci zo školského internátu pri Via Humana lepšie pripravili, dokonca prišli v jednotných dresoch a vyhrali 2:1.  Víťazi i porazení však mali radosť z diplomu a malých sladkých darčekov, ktoré dostali za účasť.

     

    Predposledná dvojica Natália Miška nás pohostili vynikajúcimi drevorubačskými hriankami, smaženým kuracím stehnom s ryžou a ako dezert pripravili koláč lenivej ženy.

    

   V rámci spolupráce so školským internátom SSOŠ Via Humana sa uskutočnil 18.11.2010 volejbalový turnajmedzi žiakmi v telocvični SZŠ Skalica. Naši žiaci v súboji vyhrali v pomere 3:0. Vzhľadom k tomuto výsledku určite budeme hrať budúci týždeň odvetný zápas.

             Družstvo SSOŠ Via Humana                           Družstvo SZŠ Skalica

   Vo varení sa už dostávame pomaly do finále, zostávajú nám posledné tri súťažné družstvá. Tentokrát varilaMiška a GabikaIch menu pozostávalo z paprikových očí, plneného zemiaka a dezertu Tiramisu.

    

   Súťažný týždeň ukončila Petra a Daniela, ktoré spríjemnili atmosféru jemne ladenou hudbou. V ich menu sa spájali netradičné kombinácie a zaujímavá chuť.

     

   Ďalší deň vo varení patril prváčkam - Kristínke, Silvinke a Lucke. Porotu zaujali veselým prestieraním i chutným jedlom.

     

   V utorok nás veľmi milo prekvapili chlapci - Lukáš a Tristan, ktorí svoje kulinárske umenie priviedli takmer k dokonalosti. Bolo vidieť, že na súťaž sa Lukáš dôkladne pripravil, veľa vecí si priniesol z domu a jeho oblečenie, prestieranie, jedálny lístok / napísaný i v nemeckom jazyku/ a jedlo boli dotiahnuté do najmenších detailov. Pri slávnostne prestretej tabuli v jesennom duchu si porota vychutnala predjedlo - mozarellu s paradajkami ozdobenú čerstvou bazalkou pokvapkanú balsamicovým octom, hlavné jedlo - tekvicovú polievku s opraženou prílohou, kyslú kapustu so žemľovými knedľami a opekaným špekáčikom a dezert - jablkovú štrúdľu s punčom a bylinkovou limonádou. Všetky jedlá pripravili chlapci z čerstvých surovín, za čo ich môžeme len a len chváliť. 
A som rada, že som v ten deň bola v porote.

     

   Už tretí týždeň súťaže Zlatá vareška zahájili Andrejka,Terka a Kristínka zaujímavým menu a potešili nás pravými slovenskými bryndzovými haluškami.

       

   Po krátkom prázdninovom oddychu si žiaci pripravilihalloweenske masky, lampáše z dyní a šli sme "strašiť". Mali sme v pláne vypustiť i lampióny šťastia, ale počasie s riadnym vetrom nám to nedovolilo. Napriek tomu si žiaci užili dosť zábavy na prechádzke mestom a potom i na nasledujúcej diskotéke.

     

       Prípravy pred Halloweenom                              Prišli sme postrašiť i pani kuchárky na večeri

     

Fotenie pri rotunde

Október 2010

   Skrátený týždeň pred jesennými prázdninami prípravou jednoduchého a rýchleho menu ukončila nerozlučná trojica - Katka, Radka a Kristínka

    


    V utorok 26.10. nám svoje kulinárske umenie predviedli prváčky Mirka a Martinka, ktoré ako dezert dokonca vlastnoručne upiekli roládu.


    
    Príprava "domácich" zemiakových hranoliek               Hlavné jedlo

   Druhý týždeň pokračujúcej súťaže Zlatá vareška zahájiliLenka a Majka, ktoré všetkých privítali vo "svete zvierat".  V tomto duchu bola pripravená nielen tabuľa a súťažiace, ale aj jedálny lístok.   

    

             Hlavné aktérky večera                                Porota študuje jedálny lístok

   Vo štvrtok varilo zmiešané družstvo - Eliška, Lenka a Denis. Ich dezert Tiramisu mal taký úspech, že recept na jeho prípravu sa rozdával na všetky strany.

      

       Prípravy na večer sú v plnom prúde                       Skvelý dezert Tiramisu

    Po dlhšom čase sme si opäť preverili svoje vedomosti v súťažnom kvíze " Vím, či nevím ?" ktorý pripravili 20.10. členovia ŽSO Janka Horniačková, Natálka Obalová a Tristan Janík. Žiaci z celého internátu si vylosovali skupinu, za ktorú budú súťažiť a pri jednotlivých oblastiach sa striedali v tímoch po piatich podľa toho, kto má aké vedomosti. Kvíz pozostával z troch súťažných oblastí: zdravotníctvo,  Skalica - môj druhý domov a šport. Medzi jednotlivými oblasťmi boli vsunuté zábavno-športové disciplíny, napr. beh s pingpongovou loptičkou na rakete, hádaj Kto je to ? Do poroty zasadol náš hosť Mgr. Igor Černin, vedúca vychovávateľka PhDr. Iveta Repáňová a pani vychovávateľka Magdaléna Deglovičová. Po napínavom boji napokon zvíťazila prvá skupina. 

      

      V stredu 20.10. varila Anička so Zuzkou, ktoré nielenže pripravili chutné jedlo, ale mohli sa pochváliť i  vlastnoručne vyrobenou výzdobou slávnostnej tabule.

      

     Po prezentácii laboratórnej práce nám Janka, Natálka a Annamária predviedli svoje kulinárske umenie.

      

                 Originálne vyznelo sedenie a jedálniček v čínskom jazyku


    Dňa 19.10.2010 sme medzi nami privítali Mgr. Zuzanu Keryovú z Oddelenia klinickej biochémie a hematológie Poliklinika Senica, ktorá našim žiakom  odprezentovala prácu v laboratóriu, nové trendy v laboratórnej diagnostike, prácu so vzorkami, jednotlivé fázy laboratórneho vyšetrenia, vplyvy rôznych faktorov na výsledky zo vzoriek... Popri odpovediach na svoje otázky sa žiačky dozvedeli od RNDr. Františka Štefanca, vedúceho OKBH v NsP Skalica i to, aká dôležitá je pri práci laboranta a zdravotníckeho pracovníka komunikácia, spolupráca a prepojenie laboratória a oddelenia.   

       

      18.10.2010 nasadili veľmi vysoko latku prvé súťažiace v "Zlatej vareške"

 

. Jedná sa o súťaž v rámci celého internátu, kedy každý deň súťaží vo varení dvoj- alebo trojčlenné družstvo. Porota zložená z jednej vychovávateľky a dvoch vylosovaných žiačok hodnotí náročnosť prípravy jedla, jeho chuť, estetický vzhľad a prestieranie. Žiaci sa zhostili svojej úlohy na vynikajúcej úrovni, všetci chcú vyhrať a podať čo najlepší výkon. Pri tejto VVČ rozvíjajú nielen manuálnu zručnosť, ale i estetické cítenie, schopnosť pracovať v skupine, preberajú na seba zodpovednosť za splnenie určitej úlohy, prejavujú samostatnosť, kreativitu a učia sa prezentovať svoju prácu a nápady.  

 

Ako prvé súťažili Silvinka a Bibka.

  

Porota degustuje hlavný chod pri slávnostne pripravenej tabuli. Dievčatá nezabudli ani na dezert.

      Začiatkom októbra sme zahájili kurz sebaobranypod vedením trénerky Heleny Sičákovej, študentky SEVŠ Skalica. V rámci dobrých vzťahov sme pozvali i žiakov z Via Humana, aby si s nami zacvičili. Dievčatá sa riadne rozhýbali, učili sa základy sebaobrany a na záver opäť dali telu riadne zabrať v podobe klikov, zhybov a cvikov na posilnenie brušného svalstva.

   

September 2010

     Dňa 29.9.2010 sme mali v školskom internáte Deň otvorených dverí

 

. Bol to veľmi príjemný a zážitkami naplnený deň. Navštívili nás bývalé pani vychovávateľky, bývalí žiaci - niektorí i so svojimi deťmi, rodičia, odborní pracovníci ÚPSVaR pracovisko Skalica i pani vychovávateľky so žiakmi z Via Humana. Naši žiaci sa ujali obsluhy pri občerstvení a sprevádzania návštev po školskom internáte. Všetky priestory internátu boli pre návštevy sprístupnené, v učebni sme premietali prezentáciu školského internátu. Väčšina z tých, ktorí nás navštívili, si zaspomínala na časy strávené v internáte pri prezeraní kroniky. Dúfame, že všetci od nás odišli nielen s malým darčekom, ale aj s pocitom príjemne stráveného času a na budúci rok sa opäť stretneme.  

   

 

     Začiatkom mesiaca sme opäť upravovali priestory školského internátu. Z relaxačnej miestnosti sme premiestnili ping-pongový stôl do novej izby. Relax je teraz vybavený TV s DVD prehrávačom na prehrávanie cvičení, fit loptami, elektronickými šípkami, rotopedom, rotanou, činkami a univerzálnym stolom na hry.
V učebni zostali PC s internetom, pribudli stoly so stoličkami, flipchartová tabuľa. Žiaci majú tak vytvorené veľmi priaznivé podmienky na prípravu na vyučovanie.
Vznikla aj nová pracovná miestnosť Tvorivé dielne, kde žiaci uplatňujú svoju kreativitu a prejavujú zručnosť pri práci s rôznym materiálom. 
V školskom roku 2010/2011 vznikol i nový priestor na stolný tenis.

       

       

Úhradu platieb  na ubytovanie v školskom internáte je potrebné realizovať bezhotovostným prevodom do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na:

účet č. 1121669100/5600 vedený v Dexia banke, a.s.
variabilný symbol: MMRRRR /mesiac a rok, napr.102010=október 2010/
konštantný symbol: 0308
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka