2009/2010

Máj 2010

     Celý mesiac sme sa venovali prípravám na projekt s názvom " Víťazstvo pre všetkých ", ktorý sa konal  v dňoch 26.5. - 30.5.2010 v  Zlatníckej doline Skalica. Je to už piaty projekt, na ktorý sa nám podarilo získať financie a zrealizovať v súčasnosti tak potrebný sociálno-psychologický výcvik pre žiakov strednej školy v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Senica. Podľa vyjadrenia žiakov i odborných pracovníkov bol ten najlepší. Po odborných častiach pod vedením pracovníkov ÚPSVaR  sme sa venovali relaxu – volejbalu, badmintonu, lezeniu po stromoch, karaoke ...a nacvičovali sme program na posledný večer.  

Podrobnú správu o projekte si môžete pozrieť v časti Projekty, ktorá tvorí samostatnú kapitolu našej www stránky.

Apríl 2010

    Tak ako sme sa dohodli v januári, pripravili naše štvrtáčky - maturantky a zároveň i moderátorky večera ďalšiu časť kvízu "Viem, či neviem". Tentokrát pozostával z piatich vedomostných okruhov a medzisúťažných disciplín. Svoje víťazstvo obhájila po " ťažkom boji " I. výchovná skupina a keďže  sme si užili i dosť zábavy, tak si kvíz opäť niekedy  zopakujeme.

    

    

     Vzhľadom k tomu, že naši žiaci sa v budúcnosti pri svojej zdravotníckej práci budú stretávať i s negatívnymi javmi, požiadali sme MUDr. Petra Košíka o prednášku na tému " Týranie a zneužívanie detí, syndróm CAN ". Pán doktor uviedol najrozšírenejšie prejavy fyzického a psychického zneužívania detí, skúsenosti z lekárskej praxe i spôsob, akým treba pri podozrení na takéto skutočnosti    reagovať.   

  

     Členky Žiackeho samosprávneho orgánu vymysleli a zorganizovali akciu " Dievča internátu ", ktorá pozostávala z troch súťažných disciplín. V prvej súťažiace predviedli svoje schopnosti a zahrali scénku, v druhej sa obliekli a upravili na diskotéku a v tretej na spoločenskú udalosť, pričom odpovedali  na zvedavé otázky dvoch moderátoriek večera / ktoré sa mimochodom svojimi vtipnými pripomienkami postarali o skvelú zábavu /.  Vďaka účasti súťažiacich dievčat i pripraveným moderátorkám sme strávili príjemný večer a zvolili sme dievča internátu - milé, pekné, sympatické, usmievavé..... 

   

   Okrem toho, že sme si trošku odpočinuli od školských a pracovných povinností počas veľkonočných sviatkov ,  si žiačky podebatovali s lekárkou - gynekologičkou MUDr. Soňou Michalovičovou. Pani doktorka odpovedala nielen na prichystané otázky ohľadom antikoncepcie a tehotenstva, ale poskytla im aj informácie týkajúce  sa očkovania proti rakovine krčka maternice a na záver sa venovala individuálnemu poradenstvu.

    

Marec 2010

     Celý mesiac sa niesol v znamení prichádzajúcej jari a veľkonočných sviatkov. So žiačkami sme z medovníkového cesta napiekli a nazdobili veľkonočné vajíčka, kuriatka, sliepočky, vyzdobili sme medziposchodie školy i celý internát. Dievčatá nezaháľali ani s ručnými prácami. Tentokrát mali úspech farebné kvietky vlastnoručne vyrobené z pestrých detských punčošiek.

    

    

Február 2010

     
8.2. sme mali besedu s kozmetičkou Michaelou Veselskou, ktorá dievčatám porozprávala o zásadách správnej starostlivosti o pleť, spôsobe ošetrenia problematickej pleti, dennom i večernom líčení. Na dvoch žiačkach predviedla i praktickú ukážku líčenia a nakoniec vylosovaným dievčatám rozdala i malé kozmetické darčeky. Z množstva otázok a z úplného ticha,ktoré panovalo počas praktickej ukážky a tlačenice okolo "modelky" bolo vidno, že ich táto akcia zaujala i poučila.

 

 

Január 2010

       28.1. sa uskutočnil zábavno-vzdelávací kvíz „ Viem, či neviem “, ktorý pozostával z desiatich okruhov a desiatich otázok z rôznych oblastí od zdravotníctva, cez poznanie mesta, športu, kultúry, prejavenia zručností pri skladaní puzzle a pod.
Súťažili výchovné skupiny proti sebe, vždy v skupine po piatich žiakoch, ktorí sa striedali, čím sa do súťaže zapojila celá skupina. Vzhľadom k všestrannému charakteru kvízu si žiaci pomerili svoje vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach.
Kvíz mal vynikajúci pozitívny ohlas u žiakov a vyjadrili sa, že si to radi zopakujú.

  

December 2009


    
Každoročne sa s blížiacimi vianočnými sviatkami venujeme nielen výzdobe internátu, ale aj pečeniu a zdobeniu vianočných medovníkov, ktorými sme tento rok vyzdobili i stromček. Žiaci pripravujú kultúrny program na vianočnú besiedku a tvoria vianočné darčeky a pozdravy pre svojich najbližších. Tentokrát súťažili o najkrajšie sviatočne vyzdobenú izbu a dvere z domu prinesených alebo vlastnoručne vyrobených ozdôb. Aby ani telo nezaháľalo, usporiadali sme súťaž v stolnom tenise.
Program na besiedku si pripravovala každá izba. Vianočné piesne striedali básne, priania k sviatkom i krátke divadelné vystúpenia. Po programe vyhodnotili pani  vychovávateľky súťaže, správanie a aktivitu žiakov. Každému sa ušiel malý darček.
Príjemný, vydarený večer bol ukončený spoločnou vychádzkou po meste, guľovačkou, fotením pri rotunde a spievaním koledy pred domom triednej pani učiteľky. 

 


     Mikuláš s čertom a anjelom boli navštíviť detičky v Detskom domove, potešiť sa s nimi a obdarovať ich malými sladkosťami.

 

November 2009

     V stredu 25.11. prijala naše pozvanie psychologička PhDr. Jana Samsonová, ktorú sme požiadali o besedu so žiačkami na tému " Stres ". Vysvetlila nám pojem stres, jeho prejavy i spôsoby ako sa s ním vysporiadať. Žiačky si vyplnili i krátky test na zistenie stupňa psychického zaťaženia. Beseda naše dievčatá zaujala, pretože mali pre pani psychologičku pripravených veľa otázok a na všetky dostali vyčerpávajúcu odpoveď.  

 

 

Október 2009

     Tak ako každý rok i teraz sme privítali medzi nás žiakov prvého ročníka - konala sa imatrikulácia. Dievčatá mali zo začiatku obavy z plnenia rôznych " úloh ",  toré si na ne prichystali naše štvrtáčky, ale napokon sa pri kultúrnom programe výborne bavili. Vyvrcholením večera bola diskotéka, na ktorej sa pri dobrej hudbe poriadne odreagovali.

 

 

September 2009

     Už na začiatku školského roku sme s príchodom jesene vyhlásili prvú zábavnú súťaž v školskom internáte " O najkrajšie strašidielko ", pri ktorej žiaci formou zábavy získavali manuálne zručnosti a rozvíjali svoju tvorivosť i estetické cítenie. Tekvíc sa toho roku urodilo na záhradke pani vychovávateľky neúrekom, takže súťaže sa mohli zúčastniť všetci žiaci bývajúci v ŠI. Práca im šla od ruky, fantázia pracovala naplno a výstavka strašidielok pekne dotvorila jesennú výzdobu interiéru nášho internátu. Posúďte sami......

 

 

 

     Z iniciatívy Žiackeho samosprávneho orgánu sme si na školskom dvore urobili grill párty. Dievčatá pripravili občerstvenie, prichystali stoly a chlapci si zobrali na starosť udržiavanie pahreby a opekanie špekáčikov, klobás a mäska.
Pri posedení sa postupne navzájom predstavili žiaci všetkých ročníkov,spoločne sme si zaspievali moderné i ľudové piesne a zazneli i vtipné hlášky.Veľmi príjemne sme sa zabavili a keď sa oteplí, určite si grilovačku zopakujeme.

 

 

 

Dňom 1.9.2009 je potrebné úhradu platieb  na ubytovanie v školskom internáte realizovať bezhotovostným prevodom do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na:

účet č. 1121669100/5600 vedený v Dexia banke, a.s.
variabilný symbol: MMRRRR /mesiac a rok, napr.102009/
konštantný symbol: 0308
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka