2007/2008

Apríl 2008
Prezentácia DM SZŠ Skalica

     V školskom roku 2006/2007 vyhlásilo Ministerstvo školstva SR projekt „ Elektronizácia a revitalizácia domovov mládeže 2007 “, z ktorého sme získali pre domov mládeže SZŠ finančné prostriedky vo výške 112.000,- Sk. S prispením ďalšej sumy vo výške 12.000,- Sk zo zdrojov školy sme zaobstarali tri kompletné počítačové zostavy, jeden notebook s príslušenstvom, štyri stolíky pod PC, práce a materiál potrebný na inštaláciu uvedených počítačových zostáv.

V rámci tohoto projektu sme v januári 2008 po vianočných prázdninách vyhlásili súťaž o najlepšiu prezentáciu Domova mládeže SZŠ Skalica. Zo šiestich prezentácií, ktoré žiaci vytvorili, si môžete pozrieť tú, ktorú si žiaci zvolili za najlepšiu.
 

Prezentáciu si môžete pozrieť tu

 Dáška Hlúchová a Magdaléna Michútová - víťazky súťaže o najlepšiu prezetáciu

Marec 2008
Kurz spoločenského tanca

     Koncom januára 2008 sme zahájili kurz spoločenského tanca pod vedením Ing. Ondreja Zaviatiča, do ktorého sa prihlásilo 19 žiakov. Počas desiatich  stretnutí sa  učili základy spoločenských tancov  - štandardných, ako sú valčík, polka, tango či quickstep l latinsko-amerických, ku ktorým patrí samba, cha-cha, rumba i jive.

Pre žiakov bol kurz spoločenských tancov nielen príležitosťou na naučenie sa rôznym tancom, ale aj príležitosťou na spoznanie nových ľudí, nadviazanie nových známostí a zdokonalenie sa v spoločenskom správaní. Na každej hodine bola vynikajúca atmosféra a dobrá zábava, takže voľný čas, ktorý tu žiaci strávili, bol užitočným a príjemným spestrením dňa.

December 2007
Vybudovanie novej kúpeľne a rekonštrukcia izby na internáte

     Domov mládeže je súčasťou budovy školy a zariadeniami na osobnú hygienu boli niekoľko rokov spoločné sprchy v prízemí budovy a spoločná umyváreň. Dnes je situácia oveľa lepšia. I keď to priestorové podmienky a nedostatok finančných prostriedkov príliš nedovoľujú, máme snahu vytvoriť  žiakom aspoň štandardné podmienky. Dnes majú žiaci k dispozícii spoločné hygienické zariadenia oddelené pre mužov a ženy nachádzajúce sa v priestoroch DM. Z finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom sme v priestoroch domova mládeže vybudovali novú kúpeľňu s tromi sprchovacími kútmi a dvoma umývadlami. Podľa reakcií našich žiakov, táto zmena taktiež prispela k ich spokojnosti s prostredím, v ktorom žijú.

Prínosom pre žiakov z hľadiska psychohygieny v domove mládeže je obmedzovanie ich bývania na veľkých šesťlôžkových izbách. Jednu takúto izbu sme zrekonštruovali a vytvorili ubytovaciu bunku s dvomi dvojlôžkovými izbami.

September 2007
Nová relaxačná miestnosť pre žiakov internátu 

     I keď mali žiaci každoročne možnosť využívať priestory školskej telocvične dve hodiny týždenne a celoročne i priestory školského dvoru, využili sme možnosť vybudovania z veľkej šesťlôžkovej izby  relaxačnú miestnosť v priestoroch domova mládeže, ktorá bude slúžiť našim žiakom  na  oddych,  zábavu i súťaženie.

Relaxačná miestnosť je vybavená ping-pongovým stolom, fit loptami, elektronickými šípkami, rotopedom, rotanou a univerzálnym stolom na hry, na ktorom sa dá hrať biliard, hokej, futbal i spoločenské hry.